Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntzan ezinbestekoa da ikasleek gaitasun horien lorpenaren eta eskurapenaren benetako ebaluazioa egitea ikasketa plan eta programetan. Gaitasunak ebaluatzeko prozesuei lotutako zailtasunak konpontzen saiatzeko sortu den ebaluazio tresna edo baliabideetako bat ebaluazio errubrikak edo  matrizeak dira.

Errubrikak, azken batean, taula-formatuan zehaztutako gidak dira, eta zeregin edo lan jakin batean proposatutako ikaskuntza helburuen lorpena baloratzen laguntzen dute.

Ebaluazio tresna hori ikaskuntza jarduera desberdinak ebaluatzeko erabil daiteke eta, horien ezaugarrien arabera, jarduera orokor edo analitiko bat diseinatu ahal izango da.Prozesu osoa modu integratuan ebaluatzeko eta ikaslearen lanaren emaitzan ebaluatzeko errubrika orokor bat erabiltzen da. Hala ere, errubrika analitikoetan identifikatu eta banan-banan ebaluatzen dira irizpide eta osagai desberdinak. 

Errubrika mota horrek aukera ematen dio irakasleari esplizituki eta aldez aurretik adierazteko zer espero duen ikaslearengandik eta zein diren ebaluazio irizpide bakoitzerako zehaztutako menderatze mailak. Ikasleei haien lanetan baloratuko diren elementuei edo edukiei eta/edo prozesuei buruzko informazioa ematen die aldez aurretik eta, horri esker, hobetu beharreko arloak eta indarguneak identifikatu ahal izango dituzte.

Errubrika guztien ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

  • ebaluazio-irizpideak: ikasleak egindako lanaren kalitatea zehazten duten prozesuak edo edukiak identifikatzen ditu.
  • lorpen-mailak eta horiei lotutako puntuazioak: helburuen lorpen maila desberdinak eta horiei lotutako puntuazioak ageri dira.
  • maila eta irizpide bakoitzerako jarduera-estandarren definizioak: lan espezifikoan proposatutako helburuen kalitatea eta irismena argi eta zehatz deskribatzen ditu.

Azken finean, ebaluazio-errubrikak bat etorri behar du jarduerarako proposatutako ikaskuntza helburuekin, ikasleek irakasgaian duten gaitasun maila egokitu behar dute.

Ondoren, urratsez urrats azaltzen da nola diseinatu eta ebaluatu ataza bat ALUDen (Moodle) ebaluazio errubrika baten bidez:

  1. Ebaluatu beharreko gaitasunei dagozkien ikaskuntza-helburuak identifikatzen ditu.

2. Zehazten du zer elementu izan behar dituen, hau da, ikasleak lanean zer eduki, prozesu edo jarrera izan behar dituen.

3. Lanaren kalitatea zehazten duten irizpideak, irizpide bakoitzaren deskribatzaileak eta horien lorpen mailak definitzen ditu, graduazio eskala erabiliz. 

4. Irizpide bakoitzerako portzentajea edo pisua esleitzen du.

5. Konfiguratu errubrika ALUDeko zeregin edo foro batean

6. Foroko lana edo eskuhartzeak ebaluatzen ditu, ALUDen errubrika erabiliz.

The following two tabs change content below.
Matxalen Belausteguigoitia Arrien

Matxalen Belausteguigoitia Arrien

Unidad Deusto Online - Asesoría y apoyo para la formación online.
Matxalen Belausteguigoitia Arrien

Latest posts by Matxalen Belausteguigoitia Arrien (see all)