Zergatik atzeratzen ditut lanak?

«Bihar hasiko naiz», «Ea WhatsApp-a erantzun didaten, eta gero horretan hasiko naiz», «Kapitulu bat ikusiko dut lanarekin hasi aurretik».

Gutako askok noizbait erabili ditugun esaldiak dira. Badakigu zeregin bat egin behar dugula, baina atzeratzeko aitzakiak bilatzen ditugu edo horren produktiboak ez diren eta horren garrantzitsuak ez diren beste gauza batzuk egiten hasten gara. Pertsona asko identifikatuta senti gaitezke arazo horrekin, eta prokrastinazioa esaten zaio.

Prokastinazioa garrantzitsutzat jotzen diren zereginak modu irrazionalean atzeratzearen ohitura gisa defini daiteke, horretarako arrazoi argirik izan gabe.

Zeregin bat egiteko unea atzeratzea pertsona askok dugun ohitura desegokia da, eta askotan gogobetetze-ezaren eta porrotaren sentimendua ere eragiten du. Gainera, gure zereginak egiten ez ditugunez, luzatu egiten dira mugarik gabe, geldialdi-sentimendua sortuz eta estutasun eta estres-sentsazioa sortuz.

“Unibertsitateko ikasleen %40k eta %60k artean diote beti edo ia beti atzeratzen dituztela beren zereginak. (Onwuegbuzie, 2004)

Inoiz pentsatu al duzu zergatik gertatzen zaizun eta zergatik den hain zaila ohitura txar hau aldatzea?

Zaila da zereginak atzeratzera garamatzaten arrazoiak identifikatzea. Hona hemen arrazoietako batzuk:

  • Horrelako zeregin bat egiten den lehen aldia delako.
  • Zeregina edo jarraitu beharreko prozedura ez ezagutzeagatik. Ez dakigu nondik hasi.
  • Oso perfekzionistak garelako eta, beraz, zerbait gaizki egiteko beldur garelako.
  • Ez gaituelako motibatzen eta nahiago dugulako gehiago dibertitzen gaituen beste zerbait egin.
  • Denboraren kudeaketa desegokiagatik.
  • Aspertuta egoteagatik

Arrazoi horiek desberdinak izan daitezke gutako bakoitzarentzat, eta gauden egoeraren araberakoak izan daitezke. Garrantzitsua da gogoeta egitea gutako bakoitza zeregin garrantzitsuak atzeratzera garamatzaten arrazoiei buruz; izan ere, horrela, identifikatu egingo ditugu, eta errazagoa izango da egoerari irtenbide egokia ematea.

“Prokrastinazioa errendimendu akademiko baxuaren kausetako bat da. (Beck eta lag., 2000)

Maila akademikoan ez ezik, prokrastinazioak eragin negatiboa izan dezake gure bizitza pertsonalean. Unibertsitateko lanak atzeratzen baditugu, oso litekeena da ohitura txarra izatea medikuarengana edo dentistarengana bisitak atzeratzeko, gimnasiora joaten hasteko, proiektu garrantzitsu bati ekiteko edo lagun batekin edo gurasoekin elkarrizketa garrantzitsu bat izateko. Horren ondorioz, geldirik sentitzen gara, ez dugu aurrera egiteko sentsaziorik.

Berri ona da konpontzea gure esku dagoela ! 

Nola gaindi dezakegu prokrastinazioa? 

Prokrastinatzera garamatzan oztopo nagusia hastea da. Horregatik, 5 minutuko Teknika deritzona oso eraginkorra izaten da. Bluma Zeigarnik psikologoaren aurkikuntzetan oinarritzen da teknika hau; izan ere, jarduera bati ekiten diozunean, burmuinak antsietate-maila bat izaten duela egiaztatu zuen, hura amaitzea lortu arte. Teknika honek lana 5 minutuz bakarrik egitea proposatzea du. Erraz onartzen den denbora da, eta, ziur aski, lana egiten aritu garen denbora horretan antsietate mental nahikoa sortuko zen bukatu arte jarraitu nahi izateko.

Prokrastinazioa zer den ulertzen lagun diezaguketen beste baliabide batzuk eta prokrastinatzeari uzten lagunduko dizuten teknika batzuk partekatu nahi ditugu zuekin, eta horrekin zereginak egunean eramatea eta gusturago sentitzea lortuko dugu.

Eta zuk, zer lan mota prokrastinatzen duzu? Aztertu hori egitera bultzatzen zaituzten arrazoiak eta aukeratu hori gainditzeko eman dizugun baliabideren bat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.