Badakigu taldean lan egiten?

Talde-lana funtsezkoa da gure eguneroko bizitzan, eta gaur egun gehien baloratzen den trebetasunetako bat da, bai esparru akademikoan, bai lanbide-ingurunean. Hala ere, taldean eraginkortasunez lan egiten jakitea ez da erraza. Batzuetan, koordinatzeko zailtasunak, lan-erritmo desberdinek, kalitate-irizpideek, eta pertsona batzuen interes edo errendimendu txikiak, besteak beste, gogogabetu egin gaitzakete eta lan indibidualerako joera sortu daiteke guregan.

Egia esan, gure bizitzan zehar, hainbat aukera izango ditugu taldean lan egiteko. Esperientzia horien bidez, beste pertsona batzuekin lan egiteko trebetasunak ez ezik, beste hainbat trebetasun ere praktikan jarri ahal izango ditugu, hala nola pertsonen arteko komunikazioa, entzutea, errespetua, negoziazioa, erabakiak hartzea, arazoak konpontzea, planifikazioa. Beraz, interesgarria da, taldean lan egin behar dugunean, egingo dugun lan horretan ez ezik, esperientzia horrek pertsona eta etorkizuneko profesional gisa ekarriko digun guztian pentsatzea.

Talde-lanaren abantailak

Taldean lan egiteak abantaila ugari dakartza, ez bakarrik erakundearentzat, baita maila indibidualean ere. Hona hemen abantaila edo onura horietako batzuk:

 • Emaitza hobeak lortzen dira taldean lan egiten dugunean bakarkako lanean baino. Hori gertatzen da talde-lanean kide guztien irudimena eta sormena sustatzen direlako eta, beraz, ideia hobeak sortzen direlako, originalagoak eta egokiagoak. Gainera, taldean lan egiten dugunean erabaki hobeak ere hartzen ditugu.
 • Talde-lanaren beste onura bat da aukera ematen digula proiektu handiak gauzatzeko eta denbora gutxiagoan amaitzeko. Taldean, pertsona gehiago ari direnez lanean, askoz arinago egiten da lana banaka baino.
 • Talde-lanak motibazioa areagotzen laguntzen digu. Lan konplexua egiten ari garenean, normala da batzuetan nekatuta, gogogabetuta edo blokeatuta sentitzea. Taldean lan egiten dugunean, beti dago norbait aurrera egiteko adorea eta motibazioa ematen dizkiguna, zenbat aurreratu dugun eta amaitzeko gertu gaudela erakusten diguna.
 • Talde-lanak beste alderdi garrantzitsu bat ere lortzen du: estres-mailak minimizatzen ditu. Banakako lanarekin, lan-karga pertsona bakar baten lepoan izaten da, eta oso erraza da une jakin batzuetan estres-maila altuak nabaritzea. Taldean lan egiteak estres-maila horiek hobeto jasaten laguntzen digu, lan-karga partekatua baita.
 • Besteengandik ikasteko aukera ematen digu. Lantaldeak ezagutza, gaitasun eta indargune desberdinak dituzten pertsonek osatzen dituzte. Hori guztia batuta, lana banakakoa baino askoz hobea izaten da, eta prozesuan zehar kideak aberastu egin daitezke, eta beste pertsona batzuen ekarpen, trebetasun eta esperientzietatik ikasi.
 • Pertsonen arteko harremanak garatzen laguntzen du. Beste pertsona batzuekin elkarreraginean aritzean, komunikatzeko eta besteekiko harremanak izateko ditugun trebetasunak hobetzen ditugu.
 • Tolerantzia eta errespetua sustatzen ditu, besteen ideien eta iritzien aurrean jartzean, ikuspuntu guztiak kontuan hartzen baititugu. Ideia guztiak aztertzen dira, egoerari ahalik eta irtenbiderik onena aurkitzeko.

Hala ere, lehen esan dugun bezala, ez da beti erraza izaten taldean lan egitea, eta taldea ondo kohesionatuta ez badago edo antolakuntzan akatsak badaude, espero diren helburuak lortzea oztopatu daiteke eta arazoak sortu.

6 Lantalde eraginkorren ezaugarriak

Talde batek behar bezala funtzionatzeko gakoa, batez ere, taldea eratzeko prozesuan datza. Hau da, lantalde eraginkorra lortzeko, lantaldea osatzen duten pertsonek hasierako egoeratik honako ezaugarri hauek lortu arte eboluzionatu beharko dute:

1. Helburu partekatuak eta adostuak

Lantalde eraginkor baten lehen ezaugarria da kide guztiek partekatzea kide guztien artean adostutako helburua. Taldean lan egiten hasten garenean, denok helburu bera dugula pentsatzen dugu, baina ziurrenik pertsona bakoitzak ideia desberdina izango du helburuari eta hori lortzeko moduari dagokienez.  Horregatik, funtsezkoa da hasieran denbora hartzea, taldeko kide bakoitzaren helburu indibidualak edo pertsonalak zein izan daitezkeen jakiteko eta guztien artean helburu partekatua zein izango den adosteko. Hau da, benetako talde-lana egingo da kide guztiek denen artean helburu partekatu eta adostua lortzeko ahaleginak bateratzen badituzte.

2. Gaitasun osagarriak

Lantalde bat osatzen duten pertsonek ezagutza, indargune eta gaitasun indibidual desberdinak dituzte, eta elkar osatzen dute. Lantalde batek behar bezala funtziona dezan, funtsezkoa da taldeko kide bakoitzak zer ekarpen egin dezakeen jakitea eta indargune horiek kontuan hartzea talde gisa ditugun xedeak ezartzerakoan eta egin beharreko zereginak esleitzean.

3. Metodologia partekatua eta ondo definitutako funtzioak

Lantalde eraginkorren beste ezaugarrietako bat da metodologia komuna izatea. Hau da, denok adostu behar dugu zein izango diren emango ditugun urratsak, nola egingo dugun lan, zein diren eginkizunak eta nola banatuko ditugun, nola hartuko diren erabakiak, etab. Metodologia partekatu hori garrantzitsua da hasieratik azaltzea eta adostea.

4. Erantzunkidetasuna eta interdependentzia

Nahiz eta pertsona bakoitzak lanaren zati bat egiteko erantzukizun indibiduala izan, alde horiek elkarren mendekoak dira, eta lana, oro har, adostu bezala egiteko erantzukizuna eta konpromisoa kide guztiek hartu behar dute beren gain. Benetako lantalde batean, kide bakoitzak badaki, bere ekarpena edozein dela ere, guztiak direla azken emaitzaren erantzule (arrakasta zein porrota izan). Ildo horretan, garrantzitsua da taldekide bakoitzak garatuko dituen funtzioak ondo zehaztuta egotea, eta guztiek ezagutzea eta ulertzea taldearen helburuen eta zereginen inguruan dituzten betebeharrak eta erantzukizunak. Erantzunkidetasun horren ondorioz, taldeko kideek konpromisoa hartzen dute.

5. Komunikazio ona

Lantalde eraginkorren ezaugarrietako bat komunikazio ona da. Taldeko pertsonen artean komunikaziorik ez badago, nekez gauzatu ahal izango da lana edo proiektua. Aitzitik, komunikazio ona lortzen badugu eta pertsonak baloratuta sentitzen badira, motibazioa eta lanarekiko konpromisoa areagotu egingo dira. Gainera, pertsonen arteko edozein harremanetan erraza da gatazkak sortzea, eta, beraz, oso garrantzitsua da taldeko kideen arteko komunikazioa hurbilekoa eta eraginkorra izatea, beste pertsona batzuen iritzia entzuteko prest egotea, besteen ekarpenak errespetatzea eta, gatazka sortzen den unean, adierazteko modua ahalik eta egokiena izatea.

6. Prozesua esperientzia egoki bihurtzea

Lantalde arrakastatsuen azken ezaugarria aipatuko dugu: saiatzen da esperientzia bera ere taldekide guztientzat egokia izaten. Horren ondorioz, lana amaitu denean, emaitza edozein dela ere, taldeko kide guztiek sentitzen dute esperientzia, oro har, positiboa izan dela eta merezi izan duela.

Baliabide digitalak

Bideoa: Zer ezaugarri eduki beharko lituzke lantalde egoki batek?

Erreferentzia bibliografikoak

 • Ander-Egg, E. y Aguilar, M.J. (2001). El trabajo en equipo. México: Editorial Progreso.
 • Blake, R.; Mouton, J. y Allen, R. (1993). El trabajo en equipo: ¿Qué es y como se hace? Ediciones Deusto.
 • Gómez, A. y Acosta, H. (2003). Acerca del trabajo en grupos o equipos. Acimed, 11(6).
 • Hartzler, M. y Henry, J. (1999) Teoría y Aplicaciones del trabajo en equipo: Como preparar equipos de trabajo eficaces. Madrid: Oxford University Press;
 • Hawkins, P. (2012) Coaching y liderazgo de equipos: Coaching para el liderazgo transformativo. Granica.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.