Errepasoaren garrantzia

Lauhilekoaren amaierara hurbiltzen ari gara eta hilabete hauetan ikasitako guztia erakusteko unea da. Egindako ahalegin guztiak, ikasteko orduek… fruituak eman behar dituzte orain, eta, horretarako, funtsezkoa da ikasteko denbora nahikoa hartzea eta errepasatzea.

Gure garunak informazio asko gorde dezake, baina informazio hori sarri erabiltzen ez badugu, ahaztu egiten du. Herman Ebbinghausek, oroimena aztertu zuen psikologo ezagunak, ahanzturaren kurba esan zion horri.

Grafiko honetan ikusten dugu nola denborarekin pixkanaka galtzen dugun ikasitakoa gogoratzeko gaitasuna, baldin eta errepasatzen ez badugu:

 • Egun bateko epean, ikasitakoaren % 50 ahazten da.
 • Bi egunetan, % 70 ahaztuko dugu, hau da, % 30 baino ez dugu gogoratuko.
 • Astebetean, % 90 baino gehixeago ahaztuko dugu.

Beraz, ahanztura oso azkar gertatzen denez, funtsezkoa da errepasatzea denbora horretan lortu dugun ezagutza finkatu ahal izateko, eta informazioa behar dugunerako (azterketan eta etorkizunean ere) gordeta edukiko dugula ziurtatzeko.

Nola gutxitu ahanztura?

Hainbat ikerketak frogatu dute erlazio estua dagoela denboran zeharreko errepikapenaren eta informazioaren atxikipen mailaren artean.Hain zuzen ere, frogatuta dago denboran tartekatutako errepasoen teknika dela eraginkorrena informazioari luzaroago atxikitzeko. Halaber, informazio hori epe luzeko oroimenera igarotzeko 4 errepaso egin behar direla egiaztatu da. Teknika hori nola aplikatu azalduko dugu.

Denboran tartekatutako errepasoen teknikan, errepasoa denbora tarte hauetan egiten da:

 • 1. errepasoa: lehen aldiz ikasi duzunetik gehienez egun batera edo bira.
 • 2. errepasoa: lehen aldiz ikasi duzunetik aste betera.
 • 3. errepasoa: lehen aldiz ikasi duzunetik 30 egunera.
 • 4. errepasoa (eta hurrengoak, behar izanez gero, azterketaren dataren arabera): 30 egunean behin. Azken errepasoa beti egun bat edo bi azterketa egin aurretik.

Lehen kurbak, marra urdin ilunak, egunak igaro ahala errepasoa egin ezean nola ahazten dugun adierazten du. Seigarren egunean ia ez dago oroitzapenik (informazioaren % 95 baino gehiago galdu dugu).

Errepasoa egiten badugu (2. lerroa), ikusiko dugu kurba ez dela hain nabarmena. Gauza bera gertatzen da bigarren errepasoarekin (3. lerroa); izan ere, kurbak nabarmen egiten du hobera, eta hirugarren errepasoarekin (4. lerroa) ikusten dugu denbora igarota oroitzapena ia % 80koa dela.

Nola errepasatu?

Jarraian, errepaso bakoitzerako gakoak emango dizkizuegu:

Lehen errepasoa 

 • Egin errepasoa informazioa ikasi eta memorizatu ondorengo egunean. Informazioa hobeto finkatuko da memorizaziotik gertu badago.
 • Errepasoa buruz egin dezakezu, baina ozenki eginez gero, informazioa hobeto finkatzea lortuko duzu.
 • Egin errepasoa modu aktiboan, hau da, kontua ez da gaiari buruzko ohar guztiak berriro irakurtzea. Horren ordez, erabili laburpena, eskema edo mapa kontzeptuala, eta saiatu ideia edo puntu nagusiak gogoratzen begiratu gabe. Urrats honetan garrantzitsuena da gaiaren egitura zein den gogoratzea.
 • Jarraian, esan atal bakoitzaren edukia. Lehen puntua azaldu duzunean, egiaztatu informazioa eta apuntatu zein diren ahaztuta edo gaizki ikasita dituzun puntuak, errepasoaren amaieran indartzeko. Egin gauza bera beste puntuekin.
 • Eskemaren atal guztien errepasoa amaitzen duzunean, egizu gaiaren irakurketa azkarra, finkatu gabekotzat markatu dituzun alderdietan arreta berezia jarriz. Beharrezkoa bada, ikasi berriro atal horiek.

Tarteko errepasoak

Lehenengo errepasoaren eta azterketaren aurrekoaren artean egiten diren errepasoak dira. Egokiena gai bakoitzeko lau errepaso egitea litzateke, hau da, lehen errepasoa, tarteko bi errepaso eta azken errepasoa. Tarteko errepasoetan, lehen errepasoko prozedura bera jarraituko dugu, eta gaiaren gero eta ezagutza eta erraztasun handiagoa erakusten saiatuko gara. Edukian akatsik edo hutsunerik ez dugula egiaztatu arte egingo ditugu tarteko errepasoak.

Azken errepasoa

Orain, akatsik ez dagoela eta informazioa zalantzarik gabe ematen dugula egiaztatuko dugu. Errepaso horrekin ziurtatuko dugu, halaber, materia ondo prestatuta daukagula.

 • Azken errepasoa azterketa baino egun bat edo bi lehenago egingo dugu.
 • Aurrekoen antzekoa izango da, baina askoz azkarragoa, ahozko azterketa egiten arituko bagina bezala.
 • Oheratu aurretik, nerbioak lasaitzen laguntzen badizu, begirada azkar bat bota diezaiokezu eskemari edo mapa mentalari, azken errepaso bisual modura.

Errepasoak beste estrategia batzuekin ere konbina daitezke, hala nola:

Autoebaluazio galdetegiak egitea: beste urte batzuetako azterketa ereduak erabil ditzakezu, edo ikasi beharreko edukiarekin galderak sortu, simulazioak egin eta huts egiten duzun gaietan sakondu.

Kideekin ikastea, irakasle eta ikasle rola txandakatuz. Bai edukia azaltzen duzunean, bai besteari entzuten diozunean, ikaskuntza eta oroitzapena indartu egiten dira.

Flashcard edo txartelak erabiltzea: alde batetik gai zerrendako galdera bat, formula bat edo hitz bat dute eta, bestetik, erantzuna, azalpena edo esanahia. Halakoak egiteak asimilatzen eta buruz ikasten lagunduko dizu eta, gainera, errepasatzeko teknika onak dira.

Baliabide digitalak:

Infografia: Nola errepasatu?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.