Próxima conferencia. Frans Viljoen: «Los pueblos indígenas de África: atrapados entre la legitimidad de la normativa y su cumplimiento»

Frans Viljoen Centro de Derechos Humanos, Universidad de Pretoria | Giza Eskubideen Zentroa, Pretoriako Unibertsitatea

Frans Viljoen
Centro de Derechos Humanos, Universidad de Pretoria | Giza Eskubideen Zentroa, Pretoriako Unibertsitatea

*Se ofrecerá traducción simultánea / Aldibereko itzulpena eskainiko da

  Día | Eguna: 14 de junio de 2017 |  2017.eko ekainak 14
 Hora | Ordua: 18:30-20:00
 Lugar | Lekua: Auditorio | Entzungela
 Dirección | Helbidea
: Edificio Central de la Universidad de Deusto (Bilbao) | Deustuko Unibertsitateko Eraikin Nagusia (Bilbo).
Ver mapa | Mapa ikusi
 Inscripción| Izen-ematea*:
Rellenar formulario | Formularioa
*Aforo limitado. Imprescindible inscribirse para poder asistir.  Leku kopuru mugatua. Ezinbestekoa izena ematea ekitaldira joateko.
 Contacto | Harremanetarako: 94 413 90 20

El término «indígena» está abierto a múltiples interpretaciones. En su sentido general o significado habitual, el término se refiere a cualquier cosa o persona que «haya existido originariamente en un lugar o territorio y no proceda de otro».

Los africanos que viven en África tienen un fuerte sentido de la idea de ser «indígena» (en este sentido) del continente. Según el derecho internacional, en el siglo XX el término «indígena» surgió como una denominación útil para hacerse eco y galvanizar las reivindicaciones de comunidades que se habían visto violentamente perturbadas por la conquista expansionista colonial y la violencia. Procedente de las Américas y Australasia, la denominación «indígena» estuvo desde el principio estrechamente ligada a la primacía de la existencia en el tiempo, anterior a la incursión y conquista colonial (la noción de «primeros pueblos»).

Debido a que casi todos los «africanos» se consideran a sí mismos como «primeros pueblos», el uso del sentido que otorgaba el derecho internacional a este término tenía poco sentido para ellos. Trataremos de analizar la realidad de los pueblos indígenas en África y los mecanismos existentes de protección de sus derechos.


«Indigena” terminoak interpretazio ugari izan ditzake Zentzu orokor edo ohikoan, terminoak zera esan nahi du: “jatorriz toki edo lurralde batean egon den gauza edo pertsona eta beste batetik ez datorrena”. Afrikan bizi diren afrikarrek kontinenteko “indigena” (aipatu dugun zentzuan) direlako sen sendoa dute.

Nazioarteko zuzenbidearen arabera, XX. mendean, “indigena” terminoa konkista espantsionista kolonialak eta indarkeriak asaldatutako komunitateek euren aldarrikapenen oihartzun egiteko eta sustatzeko baliagarri zelako sortu zen. Amerika eta Australasian jatorria izanik, «indigena» hitza estuki lotuta egon zen hasieratik denboran arinago edo lehenago izateari, eraso eta konkista kolonialaren aurretik izateari (“lehenengo herrialde” nozioari loturik).

“Afrikar” ia guztiek “lehenengo herrialdetzat” jotzen dute euren burua. Beraz, nazioarteko zuzenbideak termino horri ematen zion zentzuak ez zuen zentzu handirik eurentzat. Afrikako herrialde indigenen errealitatea aztertzen saiatuko gara, baita eskubideak babesteko zein mekanismo duten ere.