Próxima conferencia. Ignacio Fuente Cobo: «La vulnerabilidad de Europa frente al avance yihadista en el Mediterráneo»

Ignacio Cobo Día | Eguna: 26/09/2016
 Hora | Ordua: 19:00
 Lugar | Lekua:  Salón de Grados | Gradu Aretoa
 Dirección | Helbidea: Edificio Central de la Universidad de Deusto (Bilbao) | Deustuko Unibertsitateko Eraikin Nagusia (Bilbo).
Ver mapa | Mapa ikusi
 Inscripción| Izen-ematea*Rellenar formulario | Formularioa
*Aforo limitado. Es imprescindible inscribirse para poder asistir al acto.
Leku kopuru mugatua. Ezinbestekoa da izena ematea ekitaldira joateko. 

 Contacto | Harremanetarako: 94 413 90 20

El Mediterráneo ha sido un espacio fundamental en el desarrollo de nuestra esencia europea. Frontera y canal de encuentro entre realidades cada vez más distanciadas, sus orillas construyen una geopolítica complicada por las grandes asimetrías sociales, políticas, religiosas y económicas.

Es aquí donde el sacudido Oriente, el inestable Magreb y el agitado Sahel se encuentran con Europa. La división entre las orillas norte-sur es una discontinuidad de tal magnitud que genera un convulso gradiente de emigración, inseguridad y situaciones conflictivas: terrorismo, crisis migratorias, conflictividad religiosa,… Europa se siente cada más vulnerable y necesita reflexionar, posicionarse y actuar decididamente para salvaguardar sus valores.

D. Ignacio Fuente Cobo, Coronel de artillería DEM y analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, estará el próximo 26 de septiembre en DeustoForum para ahondar en este tema. Siendo uno de los mayores conocedores de los entresijos de la seguridad en el sur de Europa, nos ayudará a conocer la realidad de la situación, las causas y las acciones en marcha. Os esperamos.


Mediterraneoa funtsezko espazioa izan da gure europar izatea garatzeko orduan. Gero eta bereiziago dauden errealitateen arteko muga eta topagune izanik, haren itsasbazterrek geopolitika konplexua eratzen dute, gizarte, politika, erlijio eta ekonomia aldeko asimetria handiak.

Hain zuzen ere, hortxe egiten dute bat Ekialde astinduak, Magreb ezegonkorrak eta Sahel asaldatuak Europarekin. Ipar eta hegoaldeko itsasbazterren arteko zatiketak hain haustura handia erakusten du, non emigrazio, segurtasun falta eta gatazka egoera gero eta aztoratuagoak sortzen dituen: terrorismoa, migrazio krisiak, erlijioen arteko gatazkak, etab. Horren guztiaren aurrean, Europa gero eta ahulago sentitzen da eta hausnartu beharra du, posizioa hartu eta zirt edo zart erabaki, bere balioak babesteko.

Ignacio Fuente Cobo jn., artilleriako koronela eta Ikasketa Estrategikoen Institutuko analista nagusia, DeustoForumen egongo da irailaren 26an, gai horretan sakontzeko. Europaren hegoaldeko segurtasunaren zirrikitu guztiak hoberen ezagutzen duenetako bat denez, egoeraren, arrazoien eta martxan dauden ekimenen errealitatea ezagutzen lagunduko digu. Zuen zain izango gaituzue.

Conferencia / Hitzaldia. Thomas H. Smolich SJ: «La encrucijada de las personas refugiadas: una respuesta desde la Compañía de Jesús»


Thomas H. Smolich SJ
Director del Servicio Jesuita a Refugiados /
Errefuxiatuentzako Jesulagunen zerbitzuko zuzendaria

CONFERENCIA | HITZALDIA
 Día | Eguna: 24/05/2016
 Hora | Ordua: 19:00
 Lugar | Lekua: Salón de Grados | Gradu Aretoa
 Dirección | Helbidea: Edificio Central de la Universidad de Deusto (Bilbao) |
Deustuko Unibertsitateko Eraikin Nagusia (Bilbo). Ver mapa | Mapa ikusi
 Inscripción| Izen-ematea*Rellenar formulario | Formularioa
*Aforo limitado. Es imprescindible inscribirse para poder asistir al acto.
Leku kopuru mugatua. Ezinbestekoa da izena ematea ekitaldira joateko. 

 Contacto | Harremanetarako: 94 413 90 20

 

Cada día más de 40.000 personas en el mundo se ven obligadas a abandonar su hogar a causa de los conflictos armados. Recorren kilómetros buscando un futuro mejor, bien dentro de sus fronteras o en otros países como Europa. En 2014 hubo 59,5 millones de refugiados (según ACNUR),  una cifra escalofriante que no se alcanzaba desde tiempos de la II Guerra Mundial.
Hace unos meses Aylan Kurdi, un niño kurdo de tres años, aparecía ahogado en una playa de Turquía. Una oleada de solidaridad comenzó entonces a gestarse en Europa, pero también de miedo: ¿puede Europa recibir a tanta gente? En tal caso, ¿cómo se vería afectada su seguridad?
Algunos países no dudan en recibir a los refugiados sin condiciones. Otros prefieren poner límites a esa acogida, negándoles beneficios sociales como la asistencia sanitaria o la educación. Incluso hay quienes abogan por el total cierre de fronteras.
Como señala el Papa Francisco, esta situación interpela nuestra conciencia y exige una respuesta ética, solidaria y no conformista, exhortándonos a superar el miedo y la indiferencia.
La Compañía de Jesús, a través del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), participa activamente en la ayuda a refugiados. Su director, Thomas H. Smolich SJ, estará en DeustoForum para tratar la respuesta ética que exige la situación de todas estas personas, y la intervención concreta de la Compañía de Jesús.

Egunero, 40.000 pertsonak baino gehiagok utzi behar izaten dute euren bizilekua, gatazka armatuak direla eta. Kilometroak eta kilometroak egiten dituzte, etorkizun hobearen bila, beren herrialdeko mugen barruan edo Europako beste herrialde batzuetara bidean. 2014an, 59,5 milioi errefuxiatu izan ziren (ACNURen datuen arabera). Kopuru ikaragarria da, II. Mundu Gerratik hona sekula iritsi gabea.
Duela hilabete batzuk, Aylan Kurdi, 3 urteko haur kurdua, hilda agertu zen Turkiako hondartza batean. Elkartasun uholde bat sortzen hasi zen orduan Europan, baita beldurra ere: har dezake Europak hainbeste jende? Eta hala eginez gero, zelan eragingo lioke horrek segurtasunari?
Herrialde batzuek inolako baldintzarik gabe hartzen dituzte errefuxiatuak. Beste batzuek mugak jartzen dizkiete edo onura sozialak ukatu (osasun laguntza edo hezkuntza).  Eta badira mugak erabat ixtearen alde daudenak ere.
Frantzisko aita santuak dioenez, egoera horrek galdera egiten digu gutariko bakoitzari, gure kontzientziari, eta erantzun etikoa, solidarioa eta inkonformista eskatzen digu, beldurra eta axolagabekeria alde batera utzita.
Jesusen Lagundia, Jesulagunen Errefuxiatuentzako Zerbitzuaren bidez, bizi-bizi ari da errefuxiatuei laguntzen. Zerbitzuaren zuzendari Thomas H. Smolich SJ DeustoForumen egongo da pertsona horien egoerak eskatzen duen erantzun etikoaz hitz egiteko eta Jesusen Lagundiaren esku hartzea zertan datzan azaltzeko.

Conferencia online: Andrés de Francisco, «Libertad, virtud y democracia: las bases filosóficas y políticas de la ciudadanía»

El pasado 30 de abril Andrés de Francisco (Universidad Complutense de Madrid) impartió la conferencia “Libertad, virtud y democracia: las bases filosóficas y políticas de la ciudadanía”, en el marco del “Forum Larramendi: Debatiendo en las fronteras de la ciudadanía”, organizado por DeustoForum Gipuzkoa y Jesuitak Donostia.

Parte 1

Parte 2

Parte 3